AIOU Solved Assignments 1 & 2 Code 321 Autumn & Spring 2021

online universities in usa > College Scholarships > Scholarship Application Strategies > Apply for Scholarships

Aiou Solved Assignments code 321 Autumn  &Spring2021 assignments 1 and 2  Course: History Of Sub-Continents Muslims (321) spring 2021. aiou past papers

AIOU Solved Assignments 1 & 2 Code 321 Autumn & Spring 2021

Course: History Of Sub-Continents Muslims (321)
Code : 321
Level: F.A
Assignment no. 1

online universities in usa > College Scholarships > Scholarship Application Strategies > Apply for Scholarships

Question no. 1
Darj zail Maine se sahi jawab Hindu deity intkhab kren.

Dubly admi ki nisbat moty admi Maine amal e tehwal ki sharah nisbatan ktni hogi. Answer(zyada)
Konsa madni namak khun bnne Maine madadgar sabit hota hai. Answer(folad)
3 maah Hindu deity bcha jis Hindu deity (jismani wazan five.5 kg)ko ktne hayateen jeem ki zarurat hogi. Answer(20mg)
Bachon ki munasib nashonuma Hindu deity inhasar kis bat pr hota hai. Answer(munasib khurak pr)
Nahne bachon Hindu deity ktne saal tk bakaidgi se krwana chaye. Answer(5 saal)
100g kime ki kachri se ktne harary hasil hoty hain. Answer(222harary)
Suji ki kher sagudane ki kher se ktne ktne nisbat ghazaiyat ki hamil hoti hai. Answer(kum)
Bhury chawal ki nisbat safeed chawal ki ghazaiyat ktni hoti hai. Answer(kum)
Daalon knockout galane k caustic metha soda istemal kia jae to konsa hayateen zaya hojata hai. Answer(b hayaten)
Pakistan Maine iron ki Japanese deity kin emblem Maine hoti hai. Answer(hamla oraton me)
AIOU resolved Assignment one Code 485 Autumn 2019
aiou resolved assignment code 485

Question no. 2

Mandarja zail sawalon k mukhtasir jawab likhen.

Wazan r qad k lehad se tawanai ki zarurat mukhtasir likhen.
Answer: within the image

Jism Maine ductless gland sahi atomic number 11 metal to kya pechidgian hoti hain?
Answer: jism Maine ductless gland sahi atomic number 11 metal to is se jism Maine wazeyah ratubat hoti hai.aese emblem Maine bunyadi amal e tehwal ki sharah kum hoti hai.aur yun inki harkat o hasnat r samjhne ki taqat Maine b kmai hojati hai.yahi waja hai k aese bachy zehni tor pr sehatmand nickel rehty.or aese Maine secretor Hindu deity rakba zyada hojata hai to is se falig hone wali ratubat ki miqdar b zyda hojati hai.


online universities in usa > College Scholarships > Scholarship Application Strategies > Apply for Scholarships

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *